Korisnički servis: Registrujte se
047.jpg

25. 09. 2017.

Uspešno završena resertifikaciona QMS i nadzorna HACCP provera u Nelt Co

Resertifikaciona QMS i nadzorna HACCP provera sistema je uspešno završena u kompaniji Nelt Co. Proveru je sprovela vodeća svetska kompanija za sertifikaciju SGS iz Beograda.

Proverivači su ocenili da su sistemi bezbednosti hrane i menadžmenta kvalitetom pokazali potpunu usaglašenost sa proveravanim standardom i kriterijumima provere. Tokom resertifikacione provere, demonstrirana je potpuna usklađenost procesa razvoja usluge u kompaniji  Nelt Co. sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

“Posvećenost razvoju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i bezbednosti hrane koja je zastupljena u celoj organizaciji Nelta, na čelu sa menadžmentom, može poslužiti kao primer dobre prakse ostalim subjektima u istoj branši,” poručuju iz sertifikacionog tela SGS.

Sa aspekta QMS-a, istakla se pohvala za procese talent menadžmenta. Pored toga, sa aspekta obe provere, izdvojile su se i tri preporuke za poboljšanje koje će biti pažljivo razmotrene u narednom periodu.