Korisnički servis: Registrujte se
034.jpg

Finansijski izveštaji

Od samog osnivanja, Nelt Co. beleži konstantan rast poslovanja.

Petostruki rast prihoda kompanije tokom poslednjih 10 godina, praćen je i rastom profita.

Odlični finansijski rezultati ostvareni su pre svega zahvaljujući stalnim unapređenjima i širenjem poslovanja, kako u oblasti distribucije robe široke potrošnje i farmaceutskih proizvoda, tako i razvijanjem novih poslova (LSP i proizvodnja) kao i strateškim investicijama i akvizicijama.

Na kraju, o uspešnosti poslovanja Kompanije svedoči i činjenica da se Nelt Co. nalazi u top 50 najvećih preduzeća u Srbiji sa aspekta ostvarenih poslovnih prihoda u 2016. godini, a kako je objavio renomirani magazin „Biznis i Finansije“.

U budućnosti, očekujemo nastavak uspešnog poslovanja i kontinuirani rast.

 

 • Napomene uz konsolidovane finansijske izvestaje za 2011 godinu | 854 KB

 • Napomene uz finansijske izvestaje za 2011 godinu | 1175 KB

 • Konsolidovani finansijski izvestaji i misljenje revizora za 2011 godinu | 1555 KB

 • Finansijski izvestaji i misljenje revizora za 2011 godinu | 1967 KB

 • Potvrda o registraciji konsolidovanog godisnjeg finansijskog izvestaja za 2011 godinu | 583 KB

 • Potvrda o registraciji redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja za 2011 godinu | 687 KB

 • Revizorski fin. izvestaj Nelt Co 2012 | 2262 KB

 • Napomene Nelt Co potpisane 2012 | 854 KB

 • APR-zavrsni Nelt Co 2012 | 565 KB

 • Napomene Nelt Co potpisane 2013 | 1328 KB

 • APR-zavrsni Nelt Co 2013 | 637 KB

 • Pojedinačni finansijski izveštaji - izveštaj nezavisnog revizora | 3853 KB

 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014 | 6566 KB

 • Pojedinačni finansijski izveštaji - izveštaj nezavisnog revizora | 2128 KB

 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015 | 1138 KB

 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu | 601 KB

 • Pojedinačni finansijski izveštaji - izveštaj nezavisnog revizora | 7993 KB

 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu | 621 KB

 • Pojedinačni finansijski izveštaji - izveštaj nezavisnog revizora | 5560 KB

 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu | 5097 KB