Korisnički servis: Registrujte se
048_87392.jpg

Upravljanje kvalitetom

 

Potpisanu Politiku kvaliteta možete pogledati ovde.

 

Sistem menadžmenta kvalitetom u Neltu baziran je na procesnom pristupu i težnji ka konstantnom unapređenju. Sve aktivnosti koje sprovodimo koncipirane su prema PDCA (plan –do – check – act) ciklusu, što znači da su sistematizovane, planske i da za svaku od njih postoji analiza nakon realizacije, kao i mere usmerene ka poboljšanju procesa. Sertifikacijom sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 i implementiranog HACCP sistema prema zahtevima Codex Alimentariusa, od strane međunarodno priznatog sertifikacionog tela SGS, potvrdili smo opredeljenost ka potpunom ispunjenju zahteva korisnika i regulative, kao i liderskoj poziciji na tržištu.