Korisnički servis: Registrujte se
013.jpg

Naši zaposleni

Mi u Neltu znamo da poslovni uspeh zapravo predstavlja uspeh ljudi. Zbog toga se
trudimo da zaposlimo, razvijemo i zadržimo najbolje talente, kao i da u kompaniji
stvorimo prijatno i podsticajno radno okruženje, koje ce zaposlene inspirisati u
svakodnevnom radu.

Veliku pažnju posvećujemo zapošljavanju ljudi koji će na najbolji način doprineti
našem uspehu. Konstantno tražimo nove načine da se približimo potencijalnim
budućim zaposlenima, kroz prezentacije na fakultetima i direktan kontakt sa
studentima, ucešća na sajmovima zapošljavanja, kao i našu web stranicu preko koje
se svi zainteresovani mogu prijaviti za posao u Neltu. Sam izbor novih kadrova
vršimo kombinujući različite vidove selekcije (testovi, intervjui…), a uvek imajući
u vidu naše osnovne kompanijske vrednosti kao i zahteve radnih mesta, kako bismo bili sigurni
da smo zaposlili prave ljude.

Inicijativa, timski rad, posvećenost, integritet, profesionalnost su vrednosti i stavovi
koje cenimo i želimo da razvijemo kod svih naših zaposlenih, jer smatramo da
su one osnova izvrsnosti i napretka. Pored toga, svesni smo važnosti motivisanih
i stručnih kadrova, te nam je profesionalni razvoj zaposlenih jedan od prioriteta.
Interni trening tim cele godine radi na unapredenju znanja i veština naših ljudi,
a u skladu sa potrebama organizujemo i eksterne obuke.

Unapređenje zaposlenih unutar kompanije je jedan od najvažnijih Neltovih principa
i ponosimo se činjenicom da je većina naših menadžera napredovala sa nižih pozicija
u firmi. Naši zaposleni znaju da kvalitetan rad i inicijativa dovode do preuzimanja
odgovornijih i kompleksnijih poslova i viših pozicija.