Korisnički servis: Registrujte se
062.jpg

Dorada i prilagođavanje

U skladu sa sve izraženijom potrebom klijenata da ponude tržištu proizvode koji su prilagođeni navikama potrošača razvili smo servise dorade (prepakivanje, obeležavanje) i prilagođavanja (formiranja komercijalnih pakovanja po zahtevu klijenata, pravljenja promotivnih i akcijskih setova) širokog asortimana roba široke potrošnje, prehrambenih, farmaceutskih proizvoda, tehničkih proizvoda, reklamnih materijala... U sklopu naših skladišta posebno su konstruisane i izvedene platforme na kojima se obavljaju ove aktivnosti, a sve u skladu sa optimizacijom transportnih puteva robe u sklopu samih skladišta.