Korisnički servis: Registrujte se
1_Baner_1024x260.png

Usluge u javnom carinskom skladištu

 
U okviru logističkog kompleksa, na adresi Maršala Tita 206, 11272, Dobanovci, na raspolaganju su Vam  preko 3.000 m2 carinskog skladišta  za smeštaj carinske robe.
 
Vrhunska tehnička opremljenost i iskustvo zaposlenih omogućavaju nam da pružimo kompletnu uslugu skladištenja, sortiranja, komisioniranja i distribucije robe u skladu sa dobrom poslovnom praksom  i propisima nadležnih organa koji definišu rad carinskog skladišta tipa A. Carinska roba je pod carinskim nadzorom i moguće je cariniti istu parcijalno, prema  Vašim potrebama. 
 
Dodatna pogodnost  je lokacija  Carinske ispostave  Skladišta unutar samog kompleksa logističkog centra Nelt Co. u Dobanovcima kao i raspoloživi parking kapaciteti sa pratećim sadržajem (restoran, perionica, toaleti sa tuš kabinama).
 
Pravilnikom o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, koji je  stupio  na snagu 30.05.2015. godine određeno je da se roba, koja se u drumskom saobraćaju u jednom prevoznom sredstvu prevozi za više primalaca, može  staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice, ako se upućuje određenim organizacionim jedinicama Carinarnice Beograd. Carinska ispostava Skladišta je jedna od definisanih ispostava za prihvat  ovakvih takozvanih zbirnih pošiljaka. 
 
Za optimalno izvršenje usluge molimo popunite dokument Najava prijema i manipulacije u javnom carinskom skladištu
 
Ovde se možete upoznati sa Uputstvom za uskladištenje robe u carinsko skladište i relevantnim kontaktima
 
Ovde se možete upoznati sa Uputstvom za pretovar robe i relevantnim kontaktima
 

Kontaktirajte nas:

Tel: +381 11 3779 146, +381 11 2077 340,
Mob:  +381 64 8474 839

E-mail: lsp@nelt.com

Posetite: neltlsp.com