Korisnički servis: Registrujte se
013_91914.jpg

Nelt danas

 

Dosadašnji uspeh Nelta zasniva se na odgovornosti koju je kompanija negovala tokom 25 godina posvećenog i profesionalnog rada, u svim aspektima poslovanja. Svoje iskustvo i ekspertizu Nelt je preneo i na druga tržišta, na kojima danas samostalno posluju kompanije, u okviru organizacionog sistema Nelt Grupa. Zahvaljujući prepoznatom profesionalnom odnosu prema svojim stejkholderima kao i etičkim i strateškim smernicama kojima se rukovode, Nelt je prepoznat kao prvi izbor svetskim kompanijama u pružanju kvalitetnih usluga u distribuciji i logistici.

Svojim partnerima Nelt pruža usluge uvoza i carinjenja robe, skladištenja, prodaje i dostave, marketinga, poštujući podjednako potrebe svih učesnika u lancu dobavljača – svojih principala, kupaca, kao i krajnjih potrošača. 

Primenjeni standardi, usklađenost sa zakonskom regulativom, primena najuspešnijih poslovnih modela i uvođenje inovacija, obezbeđuju Neltu kontinuiran razvoj i lidersku poziciju na tržištu.