Korisnički servis: Registrujte se
NELT_baner_1024x260_v4_3.png

Naši zaposleni

Kompanija je uspešna koliko je uspešan svaki pojedinac u njoj. Zbog toga se trudimo da zaposlimo, razvijemo, unapredimo i zadržimo kadrove sa potencijalom, kao i da kreiramo prijatno i podsticajno radno okruženje.

Tragamo za novim načinima da se približimo potencijalnim zaposlenima, kroz prezentacije na fakultetima i direktan kontakt sa studentima, ucešća na sajmovima zapošljavanja, kao i našu web stranicu preko koje se svi zainteresovani mogu prijaviti za posao u Neltu. Izbor novih kadrova vršimo kombinacijom različitih vidova selekcije (testovi, intervjui…) imajući u vidu naše kompanijske vrednosti kao i zahteve radnih mesta, kako bismo bili sigurni da smo zaposlili ljude odgovarajućih profila.

Inovativnost, Dugoročna perspektiva, Briga o ljudima, Pobednički mentalitet i Lična odgovornost su vrednosti koje podstičemo i cenimo, jer smatramo da su one osnova izvrsnosti i napretka. Pored toga, svesni smo važnosti motivisanih i stručnih kadrova, te nam je profesionalni razvoj zaposlenih jedan od prioriteta. Interni trening tim cele godine radi na unapređenju znanja i veština naših ljudi. U skladu sa potrebama organizujemo i eksterne obuke.

Unapređenje zaposlenih unutar kompanije je jedan od najvažnijih Neltovih principa. Ponosimo se činjenicom da je većina naših menadžera napredovala sa nižih pozicija u firmi. Naši zaposleni znaju da kvalitetan rad i inicijativa dovode do preuzimanja odgovornijih i složenijih zadataka.